Logo of Academy Yerevan Academy of Fine Arts
English

Painting Chair
Sculpture Chair
Graphic Chair
Drawing Chair
Humanities Chair
Design Chair
Decorative Applied Art Chair
Fashion & Textile Design Chair
Art History & Theory Chair
Photo of Academy
 
Joint Chair of Painting, Sculpture & Drawing
Computer Graphics, Art Management & Advertisement Chair
Ակադեմիայի ռեկտոր,
պրոֆեսոր
Արամ Իսաբեկյան. | more...
Ակադեմիայի
ուսումնա - գիտական գծով
պրոռեկտոր, պրոֆեսոր
Սվետլանա Գևորգյան. | more...
News
Մարտի 28-ին (2000), բացվեց
ցուցահանդես | more...
Art Gallery of Academy
Electronic Library


Ակադեմիայի Մասին | Աշխատակազմ | Ինչպես Կապնվել

Copyright © 2000-2006, Yerevan Academy of Fine Arts,
Department of Computer Graphics
, Armenia.
Web masters։ V. Avagyan, V.Bleyan, V. Vahanyan.

This project is made possible by the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S. Department of State Administered by the International Research & Exchanges Board (IREX/IATP).

Return to main page

Art & Culture Network Law Network Economics Network Return to main page