ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ

Բեռնել (pdf, 2.1 Mb)

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հեղինակի կողմից
Նախաբան
Ներածության փոխարեն
Քաղաքակրթության քարե տարեգրությունը
Հնադարյան խորհրդանիշերը եւ նրանց փիլիսոփայությունը
Իմաստավորման արվեստը, մաթեմատիկան, աստղագիտությունը
Մշակութային հերոսները եւ նրանց սխրանքները
Աստվածները եւ առասպելական գործող անձինք
Դպրությունը
Խաչապաշտություն - Երկրպագում խաչին
Փառք Քրիստոսի հարությանը
Մարութա (կամ Մարիամ)` առաջին Աստվածածին
Նահապետը Նոյի հետնորդ
Ծիրանագույն

Հավելված 1.
Պետություններ եւ ժողովուրդներ
Կղզիներ, ծովեր, լճեր եւ գետեր
Քաղաքներ եւ բնակավայրեր
Լեռնաշղթաներ եւ գագաթներ
Քարանձավներ, գանձեր
Ռազմագիտություն
Սննդամթերք
Կենդանական աշխարհ
Բուսական աշխարհ
Բժշկություն
Փոխադրամիջոցներ, տրանսպորտ
Ճարտարապետություն, շինարարություն
Մետաղագործություն
Մշակույթ
Երաժշտություն
Մանածագործություն
Կրոն

Հավելված 2.
Հայերեն բառեր
Ռուսերեն բառեր
Հին ռուսերեն բառեր
Անգլերեն բառեր
Ֆրանսերեն բառեր
Գերմաներեն բառեր

Հավելված 3.
Պատերազմ եւ խաղաղություն (ըստ Աստվածաշնչի)
Դավիթ (Բիբլիական) եւ Դավիթ (Սասունցի)
Առաջարկություններ Արարատյան լեռներում միջազգային արշավներ կազմակերպելու մասին
Ինչպես վերածնել Հայաստանը

Հավելված 4.
Վ.Յա.Բրյուսով "Սֆինքսներ եւ վիշապներ"
Վ.Յա.Բրյուսով "Թագավորի աղոթքը" (ռուսերեն)
Ն.Մառ "Հայկական մշակույթը"

Եզրահանգումներ
Հնադարյան աստղադիտարան Վարդենիսի լեռներում, Սևսար լեռան լանջին
Եթե հարցին մոտենանք գիտականորեն
Գիրքը գրվելուց հետո
Նախաքաղաքակրթության որոնումները (ժայռապատկերները, ճանաչողության գործընթացները և մտածողությունը)
Գրականություն (ռուսերեն)

 

 

 

 

 

 

 

ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒՈՅԱՆ ՔԱՐԵ ՏԱՐԵԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, Երեւան, Նժար, 2006, 256 էջ, 35 ժայռապատկեր, 150 զարդանախշ

Գրքի էլեկտրոնային տարբերակը գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության հեղինակային իրավունքների ազգային գործակալությունում 1996թ. օգոստոսի 1-ին N00081, "HaykNet" - "ArcaLer" http://www.iatp.am