Economics Network Art & Culture Network Law Network Return to main page

 

Hayknet logo

Armenian Culture & Art, Law, Economics Educational Network ArcaLe®   Economics News    Search 


All news | Culture & Art | Law | Economics

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

30.11.2012

Незнание и бюрократизм продолжают оставаться угрозой национальной безопасности Армении, ее устойчивому и конкурентоспособному развитию. Ваганян Г., Ваганян О.

Другие материалы по теме:
1. РФ заняла 20 место в рейтинге стран с лучшими системами образования. (РИА Новости, 27.11.2012)
2. Российский союз ректоров предложил создать общемировой рейтинг вузов. (РИА Новости, 29.11.2012)
3. ArcaLer QI рейтинг обобщенного индекса виртуального интеллектуального капитала веб сайтов российских вузов и университетов на 08.07.2011г.

11.06.2012

"...Идея таких СЦ зародилась еще 25 лет назад... Дальнейшее развитие идея СЦ получила при создании системы информационного обеспечения управления мероприятиями по ликвидации последствий землетрясения в Армении в 1988 г..."
(26–27 апреля Российская академия государственной службы при Президенте РФ и Аналитический центр при Правительстве РФ провели девятую научно-практическую конференцию «Ситуационные центры 2011».)

Другие материалы по теме

22.05.2012

Кадровая политика в Армении – блеск или нищета? Ваганян Г.
[in Russian]

28.04.2012
logo

ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածուների, քաղաքական կուսակցությունների վարկանիշներն (մեջբերման ինդեքսները) էլեկտրոնային զանգվախային լրատվական միջոցների վիրտուալ (հայալեզու, ռուսալեզու եվ անգլալեզու) ինտերնետային հատվածում առ 16.04.2012թ.

21.02.2012

Оценки ведущих научных центров и ученых (академик Аганбегян А.Г., д.эк.н., профессор Лапшин Ю.П., д.эк.н., профессор Белоусов Р.А., д.эк.н., профессор Гапоненко А.А., д.т.н., профессор Гусаков А.А.) результатов исследования руководителя Армянского Республиканского Телекоммуникационного Информационно-вычислительного Центра "Поиск" Ваганяна Г.А. на тему "Методология разработки и использования диалоговых графических моделей в управлении социально-экономическими процессами" (Москва, 1991).

http://www.iatp.am

yandex

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004