Archaeological Heritage of Armenia. Հայաստանի հնագիտական ժառանգությունը

Digest N15

17.02.2017

Rock carvings of Armenia. Tokhatyan K.S. Fundamental Armenology, № 2, 2015.

Հայաստանի ժայռապատկերները նախնադարյան արվեստի համատեքստում: Թոխաթյան Կ.Ս., Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 2, 2015:

Աստղագիտական ժառանգությունն ազգային մշակույթում: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» հրատարակչություն, 2014.

Հայաստանի հնագիտական ժառանգությունը / Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն. – Երևան: «Հուշարձան», 2013:

Истоки армянской поэзии. Мириджанян Л., "Советакан Грох", Ереван, 1980 (ArmenianHouse.org).

 

Другие материалы по теме:

February 17, 2017, ArcaLer-Hayknet