Арменоведение, археологические памятники Армении. Digest N13.

Digest N13

16 февраля, 2015

"Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները" Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողովի զեկուցումների դրույթներ, 2013թ.

О тройственности человека. Триптих III. О трёх родословных (Статья из книги «Таинство Святой Троицы») Н. Тер-Григорян-Демьянюк, 2008-2009.

О Тройственности человека. Триптих II. Загадка сыновей Ноя или кто такие семиты, хамиты и иафетяне (Статья из книги «Таинство Святой Троицы»). Н. Тер-Григорян-Демьянюк, 2008-2012.

Հայերը և հնագույն Հայաստանը: Պ. Հերունի, Երևան, 2006թ.

Археологические памятники Армении. Урартские памятники (выпуск III). Ереван, 1995.

Археологические памятники Армении. Наскальные изображения (выпуск II). Ереван, 1971.

 

Другие материалы по теме:

February 16, 2015, ArcaLer-Hayknet